Om Hydrokopter och Articart AB.
Aric Art AB består av Björn och Christina Karlsson som hjälper företag och organisationer med
effektiviteten genom organisationsutveckling och pedagogiken upplevelsebaserad inlärning/ut
veckling.

Björn och Christina har varit gifta sen 1970 och driver Artic Art sedan 1995. Björn och Christina
bor som enda året runt boende på en ö i Törefjärden (utan fast landförbindelse) sedan 1993.

Björn har jobbat på försvarshögskolan, försvarets centrum för ledarskap (FCL) mellan 1997-1999
och flygit inom flygvapnet tom April 2000. Björn har jobbat med ledarskap sedan 1974.

Christina har jobbat som sjuksköterska sedan 1967 och var avdelningsföreståndare i
centrallasarettet i Boden 1971-1992. Hon har också hunnit med att jobba som hotellchef
mellan 1992-1995 med 12 anställda innan hon började jobbade heltid med Artic Art.

 

Hydrokopter erfarenhet och behov.
Fastboende på en Ö i Törefjärden (Bottenviken), utanlandfast förbindelse och med huvuddelen av erksamheten ”iland”, stökar till det vid ”menföre” (varken is eller vatten).

När vi år 2000 inte kunde ta oss iland förrän 19 dec (fast på ön 1 månad) blev behovet av en hydrokopter uppenbart. Vi köpte då ett hemmabygge; ”Dark Wader” (se bild till höger) som hjälpte oss då. Den var tung och fungerade nästan bara på höstis.  I dec ember 2006 blev ”Darken” stående havererad på isen i ösregn och kolmörker, varvid Christina konstaterade: endera en funktionsduglig hydrokopter eller flytt från Ön.

Resultatet: Pingvin.


Ovan: Dark Wador